Algemene voorwaarden/huisregels

GO begeleiding & trainingen

1. Je bent verplicht een WA verzekering te hebben voor je hond.
2. Je bent zelf verantwoordelijk voor schade die je hond toebrengt aan derden. GO begeleiding & trainingen is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die door je hond wordt toegebracht aan derden.
3. Het hele gezin inclusief kinderen zijn welkom tijdens de lessen, kinderen jonger dan 16 jaar trainen nooit zonder toezicht van ouders of begeleiders.
4. Schade die wordt toegebracht aan materialen van GO begeleiding & trainingen moet worden vergoed.
5. Honden zijn altijd aangelijnd tijdens de lessen en mogen alleen worden losgelaten met toestemming van de instructeur.
6. Tijdens de lessen is het niet toegestaan dat de honden onderling aangelijnd contact hebben, houd voldoende afstand.
7. Tips en adviezen gegeven door GO begeleiding & trainingen kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele ongewenste gevolgen. De eigenaar is hier ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor.
8. Is je hond ziek en/of heeft hij een besmettelijke aandoening, geef het dan voorafgaand aan de les door.
9. Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van de begeleider/trainer zal de les geannuleerd worden. Ik zal je hiervan zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte brengen. In overleg wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak ingepland.
10. Gemaakte afspraken moeten bij verhindering minimaal 24 uur vooraf worden afgezegd, lessen die binnen 24 uur worden afgezegd zullen voor 100% worden doorberekend.
11. De lessen gaan altijd door, ook bij een beetje regen. Alleen bij extreme hitte of gevaarlijke weersomstandigheden zullen de lessen worden geannuleerd, dit altijd ter beoordeling van GO begeleiding & trainingen.
12. De betaling moet binnen 14 dagen worden voldaan, u ontvangt hiervoor een factuur.
13. Voorafgaand aan de intake of de eerste les vindt er altijd een korte telefonische intake plaats
14. Je ontvangt altijd een bevestiging per mail of app van de gemaakte afspraak.
15. GO begeleiding & trainingen heeft altijd het recht een cursist te weigeren of een lopende cursus te beƫindigen, niet genoten lessen zullen worden gerestitueerd.
16. Slipkettingen, half checks, zogeheten flexlijnen en prikbanden zijn niet toegestaan tijdens de trainingen of lessen van GO begeleiding & trainingen. Zorg dat je in het bezit bent van een goed passend tuig of halsband met bij voorkeur een riem van 2 meter.
17. De schriftelijke informatie verstrekt door GO begeleiding & trainingen mag nooit zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
18. GO begeleiding & trainingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat.